Płyty stropowe Raba typu FILIGRAN

Płyty stropowe Raba typu FILIGRAN

Strop RABA typu FILIGRAN to uniwersalny system stropów żelbetowych, stosowany w całej Europie. Jest stropem monolitycznym, składającym się z dwóch głównych elementów konstrukcyjnych, tj.

 • prefabrykowanej płyty żelbetowej o grubości 5 cm - 7 cm,
 • warstwy betonu wylewanego na budowie, do wysokości całkowitej przewidzianej w projekcie konstrukcyjnym.

Strop RABA jednocześnie wykorzystuje zalety stropów monolitycznych i prefabrykowanych. Płyty prefabrykowane produkuje się dla każdego projektu indywidualnie. Mogą mieć dowolny kształt i rozpiętość. Grubość gotowego stropu mieści się w granicach od 16 cm do 30 cm. Przykładowo, grubość gotowego stropu dla domów jednorodzinnych wynosi 16 cm.

Zalety stropu RABA typu FILIGRAN:

 • skrócenie czasu wykonania stropu na budowie; na budowę przywozi się gotowe prefabrykaty, w których znajduje się zbrojenie dolne stropu,
 • eliminacja kosztownych i pracochłonnych deskowań; warstwę betonu układa się na prefabrykatach, które będąc elementem konstrukcyjnym, są jednocześnie szalunkiem traconym, Wwymagane są jedynie podpory montażowe,
 • uproszczenie prac zbrojarskich,
 • zmniejszenie liczby pracowników potrzebnych do przygotowania stropu,
 • Eliminacja tynków dzięki bardzo gładkiej powierzchni dolnej prefabrykatu.
 • możliwość dowolnej przebudowy ścianek działowych w czasie eksploatacji; nie jest to możliwe w stropach ceramiczno - żelbetowych takich jak Akerman, Ceram, Cerit, typu F, Fert, Teriva, Thermomur,
 • możliwość wykonania na etapie prefabrykatu wszelkich otworów (wentylacji, przebić kanalizacyjnych itp.)
 • duże obciążenia użytkowe,
 • dobra izolacja akustyczna,
 • dowolność kształtu,
 • brak klawiszowania w czasie eksploatacji, duża zaleta w porównianiu ze stropami ceramiczno - żelbetowymi,
 • odporność na powstawanie rys,
 • duża dokładność,
 • prosty montaż,
 • niskie koszty transportu,
 • uniwersalne zastosowanie we wszystkich rodzajach budownictwa., możliwość zastosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, w budynkach użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych.

Parametry techniczne:

 • grubość płyty: od 5 do 7 cm
 • szerokość płyt: do 240 cm
 • długość nawet do 11 m
 • obciążenia zewnętrzne do 7,5 kN/m2
 • grubość całkowita płyty od 16 cm do 30 cm uzależniona jest od obciążeń zewnętrznych oraz rozpiętości podpór.

Zapraszamy do współpracy!

Przeprojektowywujemy stropy wylewane na mokro oraz tradycyjne biegi schodowe na płyty stropowe RABA typu filigran, oraz schody prefabrykowane w cenie elementu

Do płyt dostarczamy następujące rysunki:

 • schemat montażowy płyt stopowych RABA typu filigran,
 • schemat dolnego zbrojenia uzupełniającego,
 • schemat górnego zbrojenia,
 • plan podparcia płyt stropowych RABA,
 • dokumentacja powykonawcza,
 • dokumentacja w wersji elektronicznej.