Prefabrykowane balkony

Prefabrykowane balkony

W prefabrykowanych balkonach wspornikowych wykorzystujemy wkładki izolacyjne dzięki czemu ograniczamy mostki cieplne i związane z nimi szkody np. powstawanie grzybów czy pleśni. Mostki cieplne powodują znaczną utratę ciepła z budynku i tym samym przyczyniają się do wzrostu kosztów ogrzewania. Stosując prefabrykowane balkony:

  • unikamy deskowań pełnych na budowie,
  • zapewniamy wysoką jakość produktu końcowego,
  • ograniczamy zakres prac zbrojarskich na budowie,
  • niwelujemy działanie mostków cieplnych poprzez wkładki izolacyjne
  • umożliwiamy szybki i prosty montaż.