Trzpienie stalowe Raba RZP

Zbrojenie na przebicie - trzpienie stalowe Raba RZP

Wprowadzenie

W celu budynku oraz uzyskania atrakcyjnego architektonicznie efektu wizualnego oraz optymalnego wykorzystania powierzchni użytkowej często wykonuje się stropy międzykondygnacyjne w układzie płytowo-słupowym. Rezygnacja z ustroju belkowego naraża płytę stropową na zjawisko przebicia przez jego punktowe podpory. Początkowo problem ten rozwiązano poprzez wykonanie tzw. "stropów grzybkowych" charakteryzujących się poszerzoną głowicą słupa, dzięki której zwiększała się powierzchnia podparcia stropów.

Aktualnie do zabezpieczenia konstrukcji przed przebiciem najczęściej stosuje się poprzeczne zbrojenie strefy przypodporowej stropów w postaci:

 • prętów odgiętych
 • strzemion
 • elementów systemowych jak np. trzpienie dwugłówkowe typu RABA RZP

Trzpienie stalowe RABA RZP stosowane są jako elementy zbrojenia przenoszącego siły ścinające w żelbetowych płytach stropowych oraz w żelbetowych płytach i stopach fundamentowych, w miejscach ich punktowego podparcia. Trzpienie stalowe RABA RZP posiadają ukształtowane na obu końcach głowice w kształcie talerzyków. Mogą mieć postać pojedynczych elementów lub mogą być połączone listwą stalową w zestawy zbrojeniowe. Standardowe elementy składają się z 2 lub 3 trzpieni, ale na zamówienie mogą być wykonywane większe elementy.

Charakterystyka zastosowania zbrojenia na przebicie RABA RZP

 • minimalna grubość płyty wynosi 18cm
 • klasa betonu od C20/25
 • trzpienie ze stali o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500MPa i klasie ciągliwości B
 • łatwy i szybki montaż od góry lub od dołu
 • wymiarowanie według Eurokodu PN-EN 1992-1-1 oraz Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9735/2016
 • dostępne średnice trzpieni: 10, 12, 14, 16, 20, 25 [mm]
 • główki trzpieni mają średnicę ok. 3-krotnie większą od średnicy trzpienia
 • pojedyncze trzpienie oraz zestawy dwu- lub trójtrzpieniowe
 • płaska powierzchnia stropów od spodu ? możliwość optymalnego wykorzystania powierzchni budynku
 • łatwiejsze i tańsze szalowanie stropów
 • większe zestawy trzpieni możliwe są do wykonania na zamówienie
 • do stosowania dla każdego przekroju poprzecznego słupa i jego usytuowania
 • zbrojenie na przebicie RABA RZP może zwiększyć nośność płyty fundamentowej o ok. 50% a płyty stropowej nawet o ponad 90%.

Obwody kontrolne

Obwód kontrolny u0 znajduje się na obwodzie podpory, podstawowy obwód kontrolny u1 leży w odległości 2,0?d od pola obciążenia, natomiast długość i odległość od podpory obwodu kontrolnego uout, poza którym zbrojenie na przebicie nie jest wymagane, wyznacza się obliczeniowo.

Dla fundamentów obwód krytyczny u1 znajduje się w odległości nie większej niż 2,0?d od pola obciążenia. W celu znalezienia jego dokładnego położenia, należy przeprowadzać obliczenia w sposób iteracyjny (szczegóły na dalszych stronach). Obszar znajdujący się wewnątrz obwodu u1 nazywany jest obszarem krytycznym Acrit

W przypadku podpór o dużych wymiarach przekroju poprzecznego zaleca się redukcję obwodów kontrolnych zgodnie z ilustracją obok.

W przypadku podpór krawędziowych lub narożnych, sprawdza się 2 przypadki obwodów:

 • jak dla słupów wewnętrznych;
 • linie obwodów doprowadzone są pod kątem prostym do krawędzi stropu (rysunek poniżej)

Następnie do dalszych obliczeń bierze się pod uwagę najmniejszy z otrzymanych obwodów.

 • Program do obliczeń konstrukcyjnych - Trzpienie stalowe Raba RZP

  Pobierz